Organisatie

Transport zonder zorgen

Ritmeester Interfreight is gespecialiseerd in transport naar elke zeehaven in Noordwest-Europa, van Zeebrugge tot Esbjerg. Vanuit de hoofdvestiging in Ridderkerk onderhoudt het transportbedrijf dagelijkse lijndiensten naar Antwerpen en alle Noord-Duitse havens, ook voor geconditioneerde goederen en gevaarlijke stoffen. Dankzij het diverse dienstenpakket heeft Ritmeester een unieke positie opgebouwd in de bevoorrading van zeeschepen en offshore-platforms.

Geen hoofdbrekens meer
Ritmeester snapt dat u de garantie wilt dat uw goederen op tijd en in de juiste staat op de plaats van bestemming arriveren, maar dat transport niet tot uw kernactiviteiten behoort. Vanaf het moment dat u ons daartoe opdracht geeft, nemen wij daarom de volledige regie over uw transporten over. Wij plannen de aflevering, monitoren de uitvoering, handelen de documentenstroom af en houden u voortdurend op de hoogte. Wij zorgen ervoor dat transport u geen hoofdbrekens meer oplevert.

Transport zonder zorgen betekent ook helderheid en duidelijkheid over de geleverde prestaties en de gemaakte kosten. Ritmeester berekent u vooraf de kosten en sluit desgewenst een service-overeenkomst, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Ons modern ICT-systeem biedt u daarnaast actueel inzicht in alle relevante gegevens van alle zendingen, zodat u volledige grip houdt op de logistieke kosten en prestaties.

Mensen maken het verschil
Bij Ritmeester vervullen onze medewerkers de hoofdrol. Het zijn onze planners die uw zendingen coördineren, contact met ontvangers, scheepsagenten en douane- instanties onderhouden, transporten op de voet volgen en tijdig ingrijpen als dat gewenst is. Het zijn onze chauffeurs die uw zendingen met de grootste zorg behandelen, de weg weten op elke kade in Noordwest-Europa en uw goederen op tijd aan boord afleveren.

Om alle medewerkers in staat te stellen de hoofdrol te vervullen, besteedt Ritmeester veel aandacht aan de ontwikkeling van talenten en competenties. Daarnaast blijft Ritmeester voortdurend investeren in moderne voertuigen en ICT-systemen, die de medewerkers in staat stellen zich te concentreren op hun hoofdtaken. Het resultaat is een team van gemotiveerde, flexibele en proactief ingestelde planners en chauffeurs die voor u en voor ons het verschil maken.

Organisatie Organisatie Organisatie Organisatie Organisatie
Ritmeester