Partners

Ritmeester Interfreight is lid van de brancheverenigingen Transport & Logistiek Nederland (TLN) en Nederlandse Vereniging van Scheepsleveranciers (NVVS). Daarnaast hanteert Ritmeester het Safety & Quality Assessment System (SQAS), het systeem voor logistiek dienstverleners en distributeurs van chemicaliën om de prestaties op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu te beoordelen.

De medewerkers vervullen bij Ritmeester de hoofdrol. Om ze daartoe in staat te stellen werkt Ritmeester samen met diverse instellingen op het gebied van personeel, training en opleiding.

Links

Partners Partners Partners
Ritmeester