Werk-en leefomgeving

Prioriteit voor kwaliteit, veiligheid en gezondheid

Ritmeester Interfreight is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de werk- en leefomgeving van medewerkers, klanten en omwonenden. Kwaliteit, veiligheid en gezondheid zijn daarom sleutelwoorden in de dienstverlening van Ritmeester Interfreight. Onze bedrijfsvoering is gericht op het zoveel mogelijk uitsluiten van risico’s. Dat betekent onder meer dat ons materiaal altijd in optimale conditie verkeert.

SQAS als norm
Kwaliteit en veiligheid staat of valt voor een groot deel met het gedrag van medewerkers en de wijze waarop zij hun taken uitvoeren. Ritmeester heeft daarom het Ritmeester Management Systeem ontwikkeld, een aanpak waarin alle bedrijfsprocessen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn geborgd.

Het Ritmeester Management Systeem is gebaseerd op het Safety & Quality Assessment System (SQAS), een systeem om de prestaties op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid te beoordelen en te borgen. SQAS is speciaal voor logistiek dienstverleners en distributeurs van chemicaliën ontwikkeld door Cefic, de Europese branchevereniging voor de chemische industrie. De hoge eisen die deze sector stelt, hanteren wij als norm voor al onze logistieke activiteiten.

Werk- en leefomgeving Werk- en leefomgeving Werk- en leefomgeving Werk- en leefomgeving
Ritmeester